Personvern

Her er en oversikt over hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker våre nettsider eller kjøper tjenester av oss.

Introduksjon

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan FonnWeb behandler og samler personvernopplysninger. Erklæringen vil informe deg om dine rettigheter og hvordan vi behandler personopplyssninger i henhold til gjeldene lover.

1. Personvern

Dette kapittelet viser når vi samler inn, bruker og lagrer dine personopplysninger.

1.1 Kontaktskjemaer

Når du sender inn personalia gjennom våre kontaktskjemaer trenger vi ditt navn, epost, bedrift og din melding. Dette er nødvendig for å kunne kontakte deg angående din forsepørsel. Denne informasjonen vil ikke brukes til andre formål enn å kontakte deg angående din forespørsel og våre tjenester.

1.2 Nettside

Ved kjøp av nettside vil vi lagre ditt navn, epost, eventuell organisasjon/bedrift, avtaler mellom deg og FonnWeb og andre dokumenter (f.eks. Prosjektbeskrivelser) som er relevante for at vi skal kunne gjennomføre våre tjenester. Dette trenger vi for å kunne kontakte deg og utføre våre tjenester

1.3 Nettbutikk

Ved leie av nettbutikk vi vi lagre ditt navn, epost, telefonnummer, bedrift, organisasjonsnummer, kontonummer til betaling fra nettbutikkens salg, nettbutikkens addresse. Dette trenger vi for å opprette en nettbutikk og sørge for at nettbutikken er operativ. Vi trenger din personalia for å kontakte deg, ditt organisasjonsnummer og kontonummer for å integrere betalingsløsninger og fakturere deg samt addresse for å beregne fraktpriser.

2. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som vi samler inn. Du kan kreve å få disse dataene slettet eller endret.

3. Arkivering av personopplysninger

I henhold til norske lover er vi pålagt å lagre kunders betalinger i minimum 5 år. Vi lagrer kjøpshistorikk i 10 år.

4. Sikring av personopplysninger

FonnWeb bruker industristandard sikkerhetsarkitektur for å beskytte dine personopplysninger. Vi har strenge rutiner rundt håndtering og oppbevaring av data. Vi gjennomfører også nye tiltak fortløpende for å sikre dine personopplysninger. Du kan være trygg på at FonnWeb håndterer dine personopplysninger på en sikker måte.